Privacy Policy - Termeni de utilizare

Protejăm datele dvs.

 1. Introducere
  Acest site este gestionat şi administrat de BASCHILD S.R.L. (în continuare „BASCHILD” sau „Titular”). Aceste prevederi în materie de confidențialitate (Privacy Policy) definesc modul în care BASCHILD prelucrează informaţiile ce i-au fost trimise de utilizator prin intermediul site-ului.
 2. Prelucrarea datelor personale
  Eventualele cereri de informaţii sau servicii din partea utilizatorilor Site-ului vor putea să fie condiționate de indicarea datelor personale, a căror prelucrare din partea BASCHILD, ca Titular al prelucrării, se va face cu respectarea Decretului legislativ 2016/679 „Cod în materie de prelucrare a datelor personale” (în continuare „Codul”).
  Această informare are scopul de a permite utilizatorilor să cunoască modul în care BASCHILD prelucrează datele personale ale utilizatorilor şi este important ca utilizatorul să le ia la cunoştinţă înainte de a-şi comunica datele personale prin trimiterea de cereri prin intermediul Site-ului.
 3. Scopul prelucrării
  În funcţie de cerințele exprimate de utilizatorul care accesează variile secțiuni ale Site-ului (şi cu excepția normelor şi informativelor speciale pentru operaţiile care implică acordarea unor date personale specifice, publicate din când în când pe Site), în continuare sunt precizate scopurile prelucrării datelor personale, cu alte cuvinte a datelor comunicate direct de utilizatori prin completarea formularelor on-line şi a celor obţinute automat (a se vedea secţiunea „Categorii de Date Personale, obiectul prelucrării”) (în continuare „Date personale”):
  a) după exprimarea consensului de către utilizator şi până la revocarea acestuia, pentru derularea activităţilor de marketing (spre exemplu, cu titlul pur exemplificativ, dar neexhaustiv, pentru trimiterea de materiale promoționale şi publicitare) prin e-mail;
  b) respectând condiţiile legii şi cu scopul de a personaliza experiența utilizatorilor pe Site şi de a îmbunătăți serviciile şi produsele oferite de BASCHILD propriei clientele, după exprimarea consensului de către utilizator şi până la revocarea acestuia, pentru a efectua analize privind obișnuințele sau alegerile de consum şi pentru a defini profilul celor interesați, utilizând informaţiile furnizate de aceştia cu ocazia completării formularelor sau în baza acțiunilor derulate sau a informațiilor furnizate în timpul navigării pe Site; 
  c) pentru a răspunde la cererile utilizatorilor în raport cu produsele BASCHILD, prin publicitate sau prin Site (secţiunea „Contacte” de pe Site).
  d) pentru a trimite newsletter-uri pentru a menţine utilizatorii informaţi cu privire la ultimele noutăți privind Site-ul, produsele şi, în general, în legătură cu lumea BASCHILD;
  e) pentru a gestiona eventualele reclamaţii sau comentarii.
 4. Modalitatea de prelucrare
  Datele personale vor fi prelucrate în principal în mod automatizat, cu metode logice strict corelate scopurilor sus-arătate. 
 5. Natura şi modalitatea acordării Datelor Personale ale utilizatorilor
  Comunicarea Datelor Personale este facultativă, dar pentru unele Datele Personale, comunicarea lor este obligatorie (datele ale căror câmpuri sunt marcate cu un asterisc) pentru ca BASCHILD să poată răspunde cerinţelor utilizatorului. Lipsa, acordarea parţială sau inexactă a Datelor Personale indicate cu un asterisc, necesare pentru prestația cerută, nu permit realizarea prestației respective, în timp ce lipsa, acordarea parţială sau inexactă a Datelor personale facultative nu implică nicio consecință.
  Acordarea Datelor Personale are loc prin completarea câmpurilor din diversele secțiuni ale Site-ului. Dacă utilizatorul a omis să confere unul sau mai multe date obligatorii, va apăra un mesaj de eroare BASCHILD cu lista Datelor Personale obligatorii lipsă. 
 6. Categorii de Date Personale, obiectul prelucrării 
  Pe lângă Datele Personale comunicate direct de utilizatori (precum prenumele, numele, adresa poștală, adresa de corespondenţă electronică, etc.), în faza de conectare la Site, sistemele informatice şi procedurile software predispuse pentru funcţionarea Site-ului administrează şi/sau achiziționează automat şi indirect câteva informaţii care s-ar putea să constituie Date Personale, a căror transmitere este implicită prin utilizarea protocoalelor de comunicare Internet (precum, cu titlu pur exemplificativ, dar neexhaustiv, c.d. „cookie” (aşa cum este specificat în continuare), adresele „IP”, numele domeniului computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la Site, adresele „Url” ale surselor cerute, orarul cererii către server).
 7. Utilizarea cookie-urilor
  Cookie-urile sunt rânduri de text cu rol de marcatori informatici trimiși de la un server (în acest caz de la serverul acestui Site) la dispozitivul unui utilizator (în general, la browser-ul de Internet), în momentul în care acesta accesează o anumită pagină dintr-un website; cookie-urile sunt salvate automat de browser-ul utilizatorului şi sunt retransmise serverului care le-a generat de fiecare dată când utilizatorul accesează aceeaşi pagină de Internet. În acest mod, spre exemplu, cookie-urile permit şi/sau facilitează accesarea unor pagini de Internet pentru a îmbunătăți navigarea utilizatorului, mai bine spus permit memorarea paginilor vizitate şi a altor informaţii specifice cum ar fi, de exemplu, paginile consultate cel mai frecvent, erorile de conexiune, etc. Din acest motiv, pentru o utilizare simplificată şi completă a acestui Site, ar fi oportun ca utilizatorul să îşi configureze browser-ul astfel încât să accepte primirea acestor cookie-uri. Browser-ele sunt setate adesea pentru a accepta automat cookie-urile. Cu toate acestea, utilizatorii pot să modifice configurarea predefinită astfel încât să dezactiveze sau să șteargă cookie-urile (periodic sau toate deodată), cu menţiunea că utilizarea optimă a unor zone ale Site-ului s-ar putea să fie exclusă. Există şi posibilitatea de a verifica modalităţile şi tipurile de cookie-uri memorate pe propriul browser, modificând setările cookie-urilor propriului browser.
 8. Tipologiile şi gestionarea cookie-urilor
  a) Cookie-uri tehnice sau „technical cookies”:
  (i) Cookie-uri necesare sau „strictly necessary cookies”: sunt necesare pentru navigare pe un Site/APP web şi utilizarea funcționalităților sale aşa cum ar fi, spre exemplu, vizualizarea corectă sau accesarea zonelor rezervate. Din acest motiv, dezactivarea acestor cookie-uri nu permite realizarea acestor activităţi.
  (ii) Cookie-uri de performanță sau „performance cookie”: adună informaţii despre eficiența răspunsurilor unui Site/APP web la cererile utilizatorilor, în formă anonimă, doar cu scopul de a îmbunătăți funcționalitățile Site-ului/APP Internet; spre exemplu, care pagini sunt mai frecvent vizitate de utilizatori şi dacă există erori sau încetiniri în afișarea paginilor web.
  (iii) Cookie-uri de funcțiune sau „functionality cookie”: permite Site-ului/APP să îşi amintească alegerile utilizatorului şi să i le propună din nou la accesările viitoare, furnizând astfel servicii mai bune şi personalizate; spre exemplu, pot să fie utilizate pentru a propune conținuturi similare celor deja cerute de utilizator anterior.
  b) Cookie-uri pentru publicitatea țintită sau „targeting cookie”: sunt utilizate pentru a oferi utilizatorilor publicitatea potențial apropiată de interesele lor aşa cum au fost identificate în timpul navigării. Acestea se utilizează, spre exemplu, pentru a limita administrările unei publicități date, şi anume pentru a afla eficacitatea unei campanii din frecvența de vizualizare a publicității respective. Aceste cookie-uri pot să fie administrate de persoane terţe, chiar şi de furnizorii de publicitate. Utilizatorul poate accepta sau nu aceste cookie-uri, exprimându-şi acordul („opt in”) anterior administrării acestora.
 9. Google Analytics
  Acest Site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics utilizează „cookie-uri”, şi anume fișiere de text care sunt salvate pe computerul utilizatorului pentru a-i permite analizarea modului în care utilizatorii utilizează Site-ul. Informaţiile generate de cookie-uri despre utilizarea Site-ului de către Utilizator sunt transmise pe un server Google unde vor fi memorate. Google va utiliza aceste informaţii pentru a analiza utilizarea Site-ului din partea utilizatorului, pentru a redacta rapoarte despre activitatea Site-ului şi pentru a furniza servicii ulterioare gestionarului prezentului Site, corelate utilizării Site-ului şi utilizării Internetului. Adresa IP transmisă de browser-ul utilizatorului în cadrul Google Analytics nu va fi asociată altor date din posesia Google. De asemenea, utilizatorul poate împiedica memorarea cookie-urilor, modificând setările software-ului propriului browser, dar acest lucru ar putea împiedica utilizarea completă a tuturor funcţiilor acestui Site. De asemenea, utilizatorul poate împiedica înregistrarea datelor produse de cookie-uri şi aferente utilizării Site-ului (inclusiv adresa IP) pe Google, respectiv elaborarea acestor date din partea Google, descărcând şi instalând plugin-ul browser-ului disponibil de la următorul link: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
  Utilizând Site-ul, utilizatorul îşi dă consimțământul pentru prelucrarea propriilor date din partea Google în modalităţile şi scopurile sus-indicate.
 10. Dezactivarea („opt-out”) pentru cookie-uri
  Normele privind protejarea Datelor personale prevăd ca utilizatorul să poată dezactiva cookie-urile deja administrate („opt-out”). Opt-out-ul este prevăzut pentru cd „cookie-uri tehnice” (art. 122 din Cod), respectiv pentru cookie-urile care nu fac parte din „cookie-urile tehnice” anterior acceptate („opt in”) de utilizator.
  În temeiul acestei distincții, utilizatorul va putea să dezactiveze şi/sau să șteargă cookie-urile („opt-out”) prin setările propriului browser şi va putea să dezactiveze şi/sau să șteargă fiecare cookie „netehnic”, administrat de terţi, accesând în cazul utilizatorilor din Uniunea Europeană website-ul administrat de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) la adresa www.youronlinechoices.eu, iar în cazul utilizatorilor rezidenți în Statele Unite ale Americii adresa www.aboutads.info/choices/. Aceste site-uri nu sunt gestionate de Titular care nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la conținuturile respective.
 11. Cum să activăm sau să dezactivăm cookie-urile pe propriile browser-e
  Utilizatorul poate bloca acceptarea cookie-urilor din partea browser-ului de navigatei. Cu toate acestea, această operaţie ar putea să împiedice câteva funcții ale paginilor web pentru a fi executate corect.
  În continuare, arătăm modalităţile oferite de principalele browsere pentru a bloca acceptarea cookie-urilor de navigare:
  Internet Explorer: support.microsoft.com/ro-ro/products/internet-explorer
  Firefox: support.mozilla.org/ro/kb/cookie-urile
  Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro
  Safari: support.apple.com/ro-ro/HT201265
 12. Categorii de persoane care pot afla Datele Personale ale Utilizatorilor
  Datele Personale vor putea fi aduse la cunoștința angajaţilor sau a colaboratorilor birourilor Titularului care, desfăşurându-şi activitatea sub autoritatea directă a acestuia din urmă, sunt numiţi responsabil sau delegați ai prelucrării conform art. 29 şi 30 din Cod şi care vor primi instrucțiuni de lucru adecvate în acest sens; acelaşi lucru se aplică - sub supravegherea Responsabililor numiţi de Titular – angajaţilor sau colaboratorilor Responsabililor.
 13. Mediul de comunicare sau difuzare a Datelor Personale ale utilizatorilor
  Datele Personale furnizate de utilizatori nu vor fi comunicate terților.
 14. Titularul şi Responsabilii prelucrării
  Titularul prelucrării este BASCHILD S.R.L., cu sediul la Treviolo (BG), ♫0n Via degli Assini n.14/16/18 – 24048, Italia.
  Unii Responsabili ai prelucrării sunt:
  a) The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, cu sediul în Atlanta, GA, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, 30308, pentru gestionarea bazei de date conţinând adresele e-mail adunate de BASCHILD;
  b) Sfera Networks S.R.L., cu sediul la Treviolo (BG), în Via delle Querce n.7 - 24048, Italia, în ceea ce priveşte gestionarea serverului pe care este găzduit Site-ul.
 15. Drepturile utilizatorilor prevăzute de art. 7 din Cod
  “Articolul 7 Dreptul de accesare a Datelor Personale şi alte drepturi”
  1. Persoana interesată are dreptul să obţină confirmarea existenței sau inexistenței Datelor Personale care o privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, şi are drept la comunicarea lor în formă inteligibilă.
  2. Persoana interesată are dreptul să obţină informaţii despre:
  a) originea Datelor Personale;
  b) scopurile şi modalităţile de prelucrare;
  c) logica aplicată în cazul prelucrării efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice;
  d) datele de identificare ale titularului, responsabililor şi reprezentantului desemnat conform art. 5 alin. 2;
  e) persoanele şi categoriile de persoane cărora Datele Personale pot fi comunicate şi care pot lua cunoştinţă de ele în calitate de reprezentanți numiţi pe teritoriul Statului, de responsabili sau de delegați.
  3. Persona interesată are dreptul să obţină:
  a) actualizarea, rectificarea şi completarea datelor dacă are interes în acest sens;
  b) ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate prin încălcarea legii, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară în raport cu scopurile pentru care datele au fost adunate sau, ulterior, prelucrate;
  c) atestarea faptului că operaţiile indicate la literele a) şi b), inclusiv în ceea ce priveşte conţinutul lor, au fost aduse la cunoștința persoanelor cărora datele au fost comunicate sau difuzate, exceptând cazul în care această formalitatea se dovedește imposibilă sau implică utilizarea unor mijloace evident neproporționale în raport cu dreptul protejat.
  4. Persoana interesată are dreptul de a se opune în tot sau în parte:
  a) din motive legitime la prelucrarea Datelor Personale care o privesc, chiar dacă sunt pertinente scopului pentru care au fost adunate;
  b) la prelucrarea Datelor Personale care o privesc în vederea transmiterii de materiale publicitare sau de vânzare directă ori pentru efectuarea studiilor de piață sau pentru comunicări comerciale.
 16. Modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute de art. 7 şi pentru cunoașterea listei cu Responsabilii prelucrării
  Utilizatorul va putea să îşi exercite în orice moment drepturile prevăzute la art. 7 din Cod, transmițând un mesaj la adresa info@baschild.com sau o scrisoare prin poștă la Titularul prelucrării Datelor Personale: BASCHILD S.R.L., Via degli Assini 14/16/18, 24048, Treviolo (BG), Italia. De asemenea, utilizatorul care şi-a dat consimțământul, va putea să se opună prelucrării în sensul indicat la punctul 15.3, răspunzând la e-mailul primit la adresa indicată în momentul consensului sau dând clic pe „link-ul” din e-mailul primit.

Buletin de ştiri

Authorize data processing.

Rămâneți informaţi,
abonați-vă la Newsletter!

Privacy policy