BUJ - BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR KOKSNES ŽĀVĒŠANU

BASCHILD profesionāļu atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Jūsu jautājums tajos neietilpst? Sazinieties ar mums!

Tikko nocirsts koks satur daudz ūdens, kas traucē apstrādi un glabāšanu.

Ir jāatbrīvojas no pārmērīga ūdens daudzuma ar žāvēšanas procesa palīdzību, lai sasniegtu tādus mitruma satura gala rādītājus, kas ļauj materiāla komerciālu izmantošanu.

Šim smalkajam procesam ir jānotiek, nesabojājot koksni.

Koksne ir higroskopisks materiāls, kuram ir dabiska tieksme izdalīt un absorbēt mitrumu no vides, kurā tas atrodas. Šī iemesla dēļ, žāvēšanas procesa laikā koksne tiek apstrādāta tādā veidā, lai tās mitruma gala rādītājs būtu pēc iespējas tuvāk mitrumam, kas raksturo vidi, kurā tā tiks izmantota.

Tāpēc ar atbilstošas mākslīgas žāvēšanas palīdzību var izvairīties no materiāla bojāšanās pēc apstrādes un paaugstināt tā komerciālo vērtību.

Koksnes žāvēšanas tehnoloģiju vidū, bez šaubām, tradicionālā žāvēšana ar karsto gaisu ir visizplatītākā, pateicoties optimālai attiecībai starp kapitālieguldījumiem un produktivitāti.

BASCHILD TDK koksnes žāvēšanas iekārtas ietilpst tieši šajā kategorijā.

Mākslīgā žāvēšana ir koksnes apstrādes pamatprocess, jo tam ir ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar dabīgo žāvēšanu, tādas, kā brāķa, atkritumu apjoma un glabāšanas termiņu samazināšana.

Žāvēšanas procesa būtība ir radīt speciālās kamerās tādu klimatu, kas ļauj pakāpeniski un kontrolēti atbrīvot koksni no mitruma.

Galvenie parametri, kas koksnes raksturīpašībās ir jāregulē, ir šādi: temperatūra, gaisa mitrums un ventilēšana.

Temperatūras mainās atkarībā no žāvējamas koksnes raksturīpašībām.

Mitrums ir noteicošais faktors žāvēšanas procesa ilgumam un koksnes gala kvalitātei: pārāk ātra žāvēšana var izraisīt smagus bojājumus, savukārt pārāk lēna žāvēšana var izraisīt pelējuma veidošanos.

Gaisam ir divas lomas: tas no sildīšanas sistēmas nes siltumu koksnei un uzsūc no tās mitrumu.

BASCHILD TDK kameras nodrošina augstas kvalitātes žāvēšanu, vislabākajā veidā regulējot mainīgos, kas raksturo šo procesu.

Žāvēšanas iekārtas mērķis ir pēc iespējas īsākā laikā samazināt mitruma daudzumu koksnē.

Darbības principa būtība ir izlaist karstu gaisu cauri koksnes grēdām, lai iztvaikotu no tām mitrumu.

Gaisa temperatūru un mitrumu kontrolē un regulē ar elektroniskas sistēmas palīdzību.

Gaisa kustību iekārtā nodrošina reversīvo ventilatoru darbība.

Gaisam, kas koksnes masā kļūst mitrs un auksts, atgriež sākotnējas īpašības, veicot šādas darbības: sasildot to, daļēji aizvietojot gaisu un samitrinot to.

Tradicionālajās žāvēšanas kamerās, kuru darbība balstās uz elementāriem fizikas principiem, izmanto karsto gaisu kā nesēju, lai izvilktu mitrumu no koksnes un nodotu to gaisam.

BASCHILD TDK koksnes žāvēšanas iekārtās pielieto šo principu kamerās, kas ir izgatavotas no alumīnija, un aprīkotas ar sildīšanas, ventilēšanas, gaisa cirkulēšanas un mitrināšanas sistēmām. Tāpēc var mainīt kameras gaisa temperatūru un mitruma pakāpi, un tā rezultātā mainīt koksnes temperatūru un mitrumu.

Žāvēšanas ilgums ir parametrs, ko ir grūti paredzēt, jo tas ir atkarīgs no koksnes veida, tās biezuma un no daudziem citiem faktoriem.

Tādējādi žāvēšanas ilgumu var aprēķināt tikai aptuveni.

Žāvēšanas ilgumu ietekmē: koksnes struktūra un blīvums, koksnes biezums, tās mitrums, ārējā gaisa mitrums, gaisa, kas cirkulē grēdās, temperatūra, gradients un plūsma, žāvēšanas iekārtas tips.

BASCHILD TDK kameras tiek individualizētas, pamatojoties uz žāvējamas koksnes raksturīpašībām.

Koksnes termoapstrādes (termiskās pārveidošanas) mērķis ir šāds: krāsas maiņa, materiāla ar krāsas defektiem uzlabošana un koksnes veidu ar zemu komerciālo vērtību kvalitatīvu īpašību palielināšana.

Koksnes termisko pārveidošanu var veikt tikai jau izžāvētam materiālam, un parasti to īsteno pusapstrādātam produktam.

Termoapstrādei var būt dažādi rezultāti atkarībā no koksnes veida, turklāt ļoti atšķiras lapu koku un skuju koku koksne.

Pašlaik termoapstrādi visplašāk izmanto dārza mēbelēm, grīdas segumiem un ārējo elementu apšuvumiem, gatavam parketam (virsslānim) un arī kuģu būvniecībā, tomēr to var pielietot arī citās līdzīgās jomās.

Jau daudzus gadus BASCHILD izplata tirgū augsttemperatūras kameras – žāvēšanas iekārtas, kas koksnei piešķir jaunas estētiskas un funkcionālas raksturīpašības.

Augsttemperatūras žāvēšanas cikli notiek ATK grupas speciālās žāvēšanas iekārtās. Šīs ir augsti tehnoloģiskas kameras kā mehānikas, tā arī procesa vadīšanas ziņā.

Augstā temperatūra nodrošina koksnes svara samazināšanos salīdzinājumā ar tās sākotnējo svaru, jo tā zaudē ūdeni un gaistošās vielas, paaugstinoties temperatūrai, notiek ķīmiskās izmaiņas šūnu sienu makromolekulārajās sastāvdaļās, kas izraisa arī krāsas maiņu.

Mūsdienās koksnes termoapstrādi veic temperatūrā no 180°C līdz 260°C, jo temperatūrā, kas ir zemāka par 140°C, notiek tikai nelielas izmaiņas materiāla raksturīpašībās, bet temperatūrā, kas ir augstāka par 300°C, notiek koksnes izteikta bojāšanās.

Apstrādi var veikt gaisa vidē, inertās gāzes vidē vai vakuumā.

Dažos procesos koksnes sasildīšana notiek, izmantojot eļļu, kas darbojas kā siltuma pārneses līdzeklis un aizsargā to no skābekļa (kas izraisa oksidēšanās procesus).

Koksnes apstrādi var veikt hermētiskā krāsnī, kurā var pakāpeniski paaugstināt spiedienu.

Ja tiek apstrādāta svaiga koksne, process notiek, izmantojot augstspiediena tvaikus, savukārt ūdeni izvada pa vadu.

Ūdens vai ūdens tvaiki apstrādes vidē ietekmē termiskās pārveidošanas rezultātus un siltuma pārvietošanos koksnē.

Ja apstrāde notiek bez ūdens, koksne zaudē mitrumu pirms termiskās pārveidošanas sākuma; šai gadījumā ūdeni var izvadīt ar cirkulācijas sistēmas, kas ir aprīkota ar kondensatoru, palīdzību.

Hermētiskās krāsnīs žāvēšanas procesa gaitā no koksnes iztvaikotais ūdens paliek vidē augstspiediena tvaiku formā.

Tvaikus var arī iešļircināt krāsnī, lai tie darbotos kā siltuma pārneses līdzeklis un arī kā izolācijas sistēma, lai samazinātu oksidēšanās procesus.

ATK ir augsttemperatūras kamera, kas tika izstrādāta, pateicoties BASCHILD pētījumiem.

Iepriekšējās žāvēšanas tehnika ļauj samazināt svaigi nocirsta koka koksnes mitrumu līdz 20÷25%, veicot apstrādi slēgtās kamerās nemainīgā temperatūrā un mitrumā.

Šī nav žāvēšanas alternatīva, tomēr var būt alternatīva tradicionālai izvietošanai glabāšanas laukumā.

Pēc apstrādes iepriekšējās žāvēšanas kamerās, koksne ir jāžāvē, lai tās mitrums būtu zemāks par 20%.

BASCHILD PDK iepriekšējās žāvēšanas iekārtu izmantošana ir lietderīga, lai glabātu lielus daudzumus koksnes tādā vidē, kas to aizsargā no savilkšanās un plaisāšanās.

Tvaikošanas mērķis ir uzlabot koksnes estētiskas raksturīpašības.

Koksne tiek ievietota slēgtā kamerā ar ūdens tvaikiem uz tādu laiku, kas ir tieši proporcionāls krāsas intensitātei, ko vēlas panākt.

Tvaiku iedarbība temperatūrā ap +90°C ļauj izšķīdināt koksnes sāļus un cukurus, mainot tās dabisko krāsu.

Tvaikošanu pielieto galvenokārt dažiem koksnes veidiem – dižskābardim, kļavai, lapeglei un bambusam, bet var izmantot arī citām koksnes sugām.

BASCHILD piedāvā divu modeļu tvaikotājus: DVK-D tiešie tvaikotāji un DVK-I netiešie tvaikotāji.

Tvaikošanas kameras izmanto, lai mainītu koksnes krāsu tvaiku iedarbībā.

Tādēļ divi galvenie parametri ir temperatūra un tvaikošanas ilgums.

Tvaikošanas ciklu parasti īsteno divos posmos ar kopējo ilgumu 10-15 stundas.

Pirmajā posmā tvaikus sasilda līdz vidējai temperatūrai (piemēram, +70°C), un uztur to vairākas stundas.

Pakāpeniski temperatūru paaugstina līdz maksimumam - 96°C un vēl uztur nemainīgu vairākas stundas.

Pēc tam koksnei ļauj pašai atdzist, lai tās temperatūra nebūtu augstāka par +40°C.

Vislabākajai tvaikošanai BASCHILD izstrādāja divu veidu produkciju: DVK-D tiešos tvaikotājus un DVK-I netiešos tvaikotājus.

Rokasgrāmata ir jāglabā visu laiku, kamēr darbojas žāvēšanas iekārta.

Pat pārdošanas gadījumā lietotai žāvēšanas iekārtai jābūt rokasgrāmatai.

BASCHILD žāvēšanas iekārtas ir individuāli programmētas, tāpēc katrai ir sava rokasgrāmata.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu rokasgrāmatas kopiju. Esam jūsu rīcībā.

Daudzu gadu laikā BASCHILD kontroles sistēmas tika attīstītas, kamēr netika radīta mūsdienīga BASCHILD ZOOM.

Izlasiet lapu par iepriekšējām kontroles sistēmām un sazinieties ar mums, ja būs nepieciešama sīkāka informācija vai rokasgrāmata.

BASCHILD iekārtas projektē pēc pasūtījuma.

Mūsu ekspertu komanda nosaka to konfigurāciju, pamatojoties uz gala patērētāja prasībām.

Projektēšanas posmā apspriež daudzas detaļas.

Ja tā ir žāvēšanas iekārta, vispirms ņem vērā:

• koksnes sugas, ko apstrādās;

• ražošanas apjomu mēnesī vai gadā;

• minimālo un maksimālo biezumu;

• minimālo un maksimālo garumu;

• mitruma daudzumu sākumā un beigās;

• iekraušanas metodi (autoiekrāvējs, ratiņi uz sliedēm);

• vēlamu sildīšanas enerģiju (tvaiki, karstais ūdens, diatermiskā eļļa, gāze).

Savukārt ja runa ir par tvaikotāju, nav nepieciešams zināt koksnes biezumu un mitruma daudzumu.

Varat zināt vai nezināt šos datus, rakstiet BASCHILD, lai pasūtītu individuālu tāmi, par ko nav jāmaksā un jāuzņemas saistības.

Mūsu komanda ir Jūsu rīcībā.

Nekavējoties prasiet tāmi!

BASCHILD žāvēšanas iekārtas un tvaikotājus projektē pēc pasūtījuma.

Tāpēc nav cenrāža ar cenām un standarta izmēriem.

Šī ir priekšrocība, jo ļauj konfigurēt iekārtu, kas visvairāk atbilst jūsu prasībām.

Nekavējoties prasiet individuālu tāmi!

BASCHILD rīcībā ir biezs izplātītāju tīkls, un katrs no viņiem savlaicīgi sniedz nepieciešamo palīdzību.

Apskatiet filiāļu un izplātītāju sarakstu un atrodiet tuvāko apkalpošanas centru.

Pašlaik BASCHILD iekārtām uzstāda inovatīvu kontroles sistēmu ZOOM programmatūra.

Visas pārējās kontroles sistēmas vairs netiek ražotas.

Sīkākai informācijai varat apskatīt iepriekšējo operatīvo sistēmu sarakstu.

BASCHILD jums nodrošina iespēju aizvietot veco kontroles sistēmu, piedāvājot izdevīgus nosacījumus.

Nekavējoties prasiet individuālu tāmi!

Koksni var padarīt tumšāku dabīgā veidā, neizmantojot ķīmiskos līdzekļus.

Šim nolūkam BASCHILD piedāvā dažādus risinājumus.

ATK līnijas augsttemperatūras krāsnis ļauj termiski apstrādāt koksni, piešķirot tai tumšu krāsu un padarot izturīgāku pret atmosfēras iedarbību.

Tāpēc termiski pārveidota koksne ir īpaši piemērota lietošanai ārējos apstākļos.

Turklāt klients var aprīkot TDK žāvēšanas iekārtas ar LSE tehnoloģiju, kas nodrošina koksnes vieglu tvaikošanu, un rezultātā koksne kļūst tumšāka.

Žāvēšanas iekārtas normāla darbība pavadas ar troksni.

Lai samazinātu trokšņa skaļumu, BASCHILD piedāvā DB-REDUCER inovatīvu tehnoloģiju.

Smakas izplūdes ir organiskās matērijas augsttemperatūras apstrādes fizioloģiskas sekas.

Lai tās samazinātu, BASCHILD augsttemperatūras krāsnis ir aprīkotas ar speciālu NOX-WALL tehnoloģiju, lai filtrētu smaku, kas nāk no termiski apstrādātas koksnes.

Lapu koku koksne un skujkoku koksne atšķiras ar šūnu uzbūvi un ķīmisko sastāvu.

Pat vienas un tās pašas koksnes sugas ietvaros un dažādu sugu vidū atšķiras arī izmēru izmaiņas, ko izraisa ūdens daudzuma izmaiņas koksnē.

Blīvāku koksni ir grūtāk izžāvēt, savukārt koksnei, kas nav tik blīva, ir mazāka izturība pret manipulācijām un to ir vieglāk apstrādāt.

Koksnes blīvumu ietekmē dažādi faktori, kuru vidū ir koksnes suga, augšanas klimatiskā zona un mitruma saturs, kas ir atkarīgs no laika posma ilguma pēc nociršanas.

Plašu esošās koksnes tipoloģiju var iedalīt četrās samērā viendabīgās grupās, par pamatu ņemot elektrisko pretestību, kurai ir noteicoša loma žāvēšanas procesā.

BASCHILD žāvēšanas iekārtās tiek ņemtas vērā katras koksnes sugas īpatnības, lai garantētu efektīvu un kvalitatīvu apstrādi.

Katra kamera tiek speciāli projektēta, pamatojoties uz žāvējamas koksnes tipoloģiju, bet BASCHILD ZOOM programmatūra ļauj ieprogrammēt specifisku apstrādi katras koksnes partijas raksturīpašībām.

BASCHILD pats nepārdod lietotas žāvēšanas iekārtas un tvaikotājus.

Tomēr, ja ir iespēja, varam palīdzēt sazināties ar klientiem, kuri vēlas pārdot savas iekārtas.

BASCHILD pats nepārdod lietotas augsttemperatūras krāsnis.

Mūsu augsttemperatūras kameras tiek pilnībā sametinātas ar rokām, tāpēc tās ir grūti pārvietot.

Nav iespējams demontēt BASCHILD augsttemperatūras krāsni, nesabojājot tās nerūsējošā tērauda sienas.

Tāpēc neiesākām iegādāties lietotu augsttemperatūras kameru.

Jūs interesē termoapstrāde un gribat samazināt kapitālieguldījumus?

Pasūtiet bezmaksas tāmi, neuzņemoties nekādas saistības, kas būtu sastādīts, pamatojoties uz jūsu prasībām.

Ir iespējams pašam izgatavot žāvēšanas iekārtu.

Runa ir par pašrocīgi izgatavotu kameru ar zemākām izmaksām.

Tomēr, lai pašiem izgatavotu žāvēšanas iekārtas, ir jāiegādājas izejvielas, piemēram, alumīnijs.

Bieži pastāv risks sabojāt apstrādājamu koksni nekvalitatīvas žāvēšanas dēļ.

Gribat paši izgatavot žāvēšanas iekārtu, lai ietaupītu naudu?

Pirms doties pa šo ceļu, pasūtiet bezmaksas tāmi, neuzņemoties nekādas saistības.

Mūsu iekārtas ir individuālas un var vislabākajā veidā pielāgoties jūsu prasībām.

ZOOM kontroles sistēmu var uzstādīt arī vecām žāvēšanas iekārtām vai tvaikotājiem.

BASCHILD eksperti sagatavos attiecīgu projektu esošajai iekārtai, lai paaugstinātu efektivitāti un veiktspēju.

Nekavējoties prasiet individuālu tāmi!

ATK līnijas augsttemperatūras krāsnis tiek projektētas individuāli katram konkrētajam gadījumam, pamatojoties uz jūsu prasībām.

BASCHILD tehniķi vienmēr ir jūsu rīcībā.

Dariet zināmas savas prasības un saņemsiet individuālu bezmaksas aprēķinu, neuzņemoties nekādas saistības.

Nekavējoties prasiet tāmi!

Ventilēšana ir žāvēšanas būtiskākais mainīgais, jo dziļi ietekmē procesa veiksmīgumu un tā rezultātā – izžāvētās koksnes kvalitāti.

Tāpēc BASCHILD izstrādāja tehnoloģijas, kas spēj optimizēt ventilēšanu.

Uzziniet par tehnoloģijām, lai uzlabotu žāvēšanas kvalitāti.

Mitrināšana ir noteicošs faktors žāvēšanas procesa veiksmīgumam. 

Slikta mitrināšana var izraisīt koksnes krāsas defektu veidošanos (tādus, kā traipi vai izbalēšana).

Lai garantētu ātru un kvalitatīvu mitrināšanu, BASCHILD ieviesa ievērojamas inovācijas.

Lasiet sīkāku informāciju par tehnoloģijām mitrināšanas optimizācijai un koksnes estētisko defektu novēršanai.

Žāvēšanas iekārtas nopietni ietekmē vidi.

Tāpēc galveno enerģijas avotu, kas ir nepieciešami to darbībai, patēriņa samazināšana ir daudzsološs mērķis.

BASCHILD izstrādāja lielu skaitu inovāciju, lai novērstu izšķērdēšanu, un samazināt izmantotās degvielas un elektroenerģijas patēriņu.

Uzziniet par BASCHILD tehnoloģijām enerģijas taupīšanai.

Lai samazinātu žāvēšanas iekārtu enerģijas patēriņu, BASCHILD piedāvā dažādus inovatīvus risinājumus.

TDK līnijas žāvēšanas iekārtas ļauj izvairīties no pārāk liela enerģijas patēriņa un ievērojami samazināt izmantojamus enerģijas avotus.

Uzziniet par tehnoloģijām enerģijas taupīšanai.

Galvenā prasība labai žāvēšanas iekārtai ir viendabīgs žāvēšanas rezultāts visai koksnes partijai.

BASCHILD izmanto speciālas tehnoloģijas, lai garantētu viendabīgu un kvalitatīvu žāvēšanu.

Projektējot žāvēšanas vai augsttemperatūras kameru, ir jāievēro prasības, ko paredz likums par vides piesārņojuma un trokšņa novēršanu.

Vēl svarīgāk tas ir kokzāģētavām, kas atrodas apdzīvoto vietu tuvumā, kur bieži ir stingrāki ierobežojumi.

Lai izpildītu šīs prasības, BASCHILD izmanto tehnoloģijas, kas ļauj samazināt troksni, smaku un piesārņojumu.

Likumi nosaka gaistošo organisko savienojumu (GOS) daudzumu, ko žāvēšanas iekārta var izlaist apkārtējā vidē.

Tāpēc kaitīgu vielu izmetumi nevar pārsniegt noteikto slieksni.

Pateicoties NOX-WALL inovatīvajai tehnoloģijai BASCHILD iekārtas ļauj veikt žāvēšanu, ievērojot robežas, ko paredz spēkā esošie normatīvie akti.

Pierakstīšanās jaunumiem

Authorize data processing.

Esiet jaunumu kursā,
pierakstieties uz jaunumiem!

Privātuma politika

Dalīties par: